Shopping process / Informace o nákupu

Shopping process

Orders are usually processed on business days within 24 hours from  the placed order.

Payment methods:
       - Payment is possible by card and transfer via the GoPay payment gateway, to which you will be redirected after completing the order. It is not possible to buy coffee directly at our roastery. It serves only as a place to pick up the order.

Our company provides the following methods of delivery:
      - personal collection - Štefánikova 51,  Brno (By mutual agreement. Please wait for a call or email from us).
      - sending by transport service on the territory of the Czech Republic - transport service company Zásilkovna s.r.o. (and transport partners - DPD, PPL etc.) with registered office at Lihovarská 1060/12, 190 00 Praha 9, IČ: 28408306. Delivery via the mentioned carrier provider usually takes 48 hours (from the dispatch of the ordered goods) according to the standard transport conditions and only on working days. The price of this shipping method is 99 CZK (tax included).

All orders above CZK 1,000 (including VAT) get free shipping. Any further exemption from postage within the Czech Republic is possible on the basis of individual agreements between the seller and the buyer and depending on the nature of the delivered products, goods, or services.

Shipment of goods outside the territory of the Czech Republic is provided by company Zásilkovna s.r.o. with registered office at Lihovarská 1060/12, 190 00 Prague 9. Company ID No.: 28408306 

Shipping is possible to the following European countries: Slovakia, Austria, Croatia, Germany, Hungary, Poland, Ukraine, Belgium, Denmark, Estonia, France, Greece, Ireland, Italy, Lithuania, Latvia, Netherlands, Portugal, Spain, Sweden. Delivery to these countries depends on the transport conditions of the carriers and partners of shipping provider Zásilkovna s.r.o. and usually takes 3-6 working days from dispatch.

Shipping outside the Czech Republic is divided into three price zones.

Slovakia - 149 CZK (including VAT)
Slovakia only

Zone 1 - 189 CZK (including VAT)
Austria, Croatia, Germany, Hungary, Poland, Ukraine

Zone 2 - 269 CZK (including VAT)
Belgium, Denmark, Estonia, France, Greece, Ireland, Italy, Lithuania, Latvia, the Netherlands, Portugal, Spain, Sweden.

All orders above CZK 2,000 (including VAT) get free shipping. Valid to all price zones.

If you have any questions about orders and purchase information, please contact us at the telephone number or email address.

Informace o nákupu

Objednávky jsou v pracovní dny obvykle zpracovány do 24 hodin od obdržení.


Platební metody:
- Platba je možná kartou a převodem přes platební bránu GoPay, na kterou budete přesměrováni po dokončení objednávky. Na naší provozovně není možné kávu zakoupit. Slouží pouze jako místo určené k vyzvednutí objednávky.

Prodávající zajišťuje či zprostředkovává následující způsoby dodání:
- osobní odběr – provozovna Štefánikova 51, Brno (Dle vzájemné domluvy. Vyčkejte prosím na kontaktování o vyřízení objednávky).
- zaslání přepravní službou na území České republiky –  Přepravní služba Zásilkovna s.r.o. se sídlem Lihovarská 1060/12, 190 00 Praha 9, IČ: 28408306 a jejich přepravní partneři (DPD, PPL apod.) Doručení prostřednictvím uvedeného způsobu dopravy trvá obyčejně 48 hod (od expedice objednaného zboží) dle standardních přepravních podmínek a pouze v pracovní dny. Cena této přepravy je 99 Kč (včetně DPH).

Při nákupu zboží v hodnotě 1.000,- Kč (včetně DPH) a více, poštovné v rámci České republiky neúčtujeme. Případné další osvobození od poštovného v rámci České republiky je možné na základě individuálních ujednání prodávajícího a kupujícího a v závislosti na charakteru dodávaných výrobků, zboží nebo služeb.

Zaslání zboží mimo území České republiky je poskytováno společností Zásilkovna s.r.o. se sídlem Lihovarská 1060/12, 190 00 Praha 9, IČ: 28408306.

Zaslání je možné do následujících evropských zemí: Slovensko, Rakousko, Chorvatsko, Německo, Maďarsko, Polsko, Ukrajina, Belgie, Dánsko, Estonsko, Francie, Řecko, Irsko, Itálie, Litva, Lotyšsko, Nizozemsko, Portugalsko, Španělsko, Švédsko. Doručení do těchto zemí závisí na přepravních podmínkách přepravců a partnerů společnosti Zásilkovna s.r.o. a zpravidla je to 3 - 6 pracovních dní od expedice.

Poštovné mimo území České republiky je rozděleno na tři cenové zóny.

Slovensko - 149 Kč (včetně DPH)
Slovenská republika

Zóna 1 - 189 Kč (včetně DPH)
Rakousko, Chorvatsko, Německo, Maďarsko, Polsko, Ukrajina

Zóna 2 - 269 Kč (včetně DPH)
Belgie, Dánsko, Estonsko, Francie, Řecko, Irsko, Itálie, Litva, Lotyšsko, Nizozemsko, Portugalsko, Španělsko, Švédsko.

Při nákupu zboží v hodnotě 2000 Kč (včetně DPH) a více, poštovné v rámci zemí spadající do Zóny 1 i do Zóny 2 a do Slovenské republiky neúčtujeme.

V případě, že máte další dotazy ohledně objednávek a informacím k nákupu, tak nás kontaktujte na uvedeném telefonním čísle nebo emailové adrese.

Our roastery

Store image

OPEN HOURS

Mon - Fri
please call us first

Phone: +420 606 331 590
Štefánikova 51, Brno 602 00